logo_Ede

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Stichting Erfgoed Ede

Balans per 31-12-2109

Bank € 791,35          Eigen vermogen € 791,35

Toelichting:

Aan inkomsten verkreeg de SEE een subsidie van de gemeente Ede t.b.v. de restauratie
van een tweetal beelden. Deze restauratie is nog niet voltooid, het bedrag blijft daarvoor
gereserveerd.

Uitgegeven werd € 119,37 aan bankkosten.

Het stichtingsvermogen per 31-12-2019 bedroeg derhalve € 791,35